TV& VIDEO

Quốc Việt

Vua đầu bếp Việt: Top 4 mâu thuẫn gay gắt tại Singapore

Vua đầu bếp Việt: Top 4 mâu thuẫn gay gắt tại Singapore

VTV.vn - Ở tập 13 Vua đầu bếp Việt 2015, top 4 phải đối đầu với thử thách đồng đội áp lực tại Singapore và xảy ra mâu thuẫn gay gắt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.