TV& VIDEO

quốc vụ khanh

Chủ tịch Quốc hội tiếp Quốc vụ khanh phụ trách Khoan dung của UAE

Chủ tịch Quốc hội tiếp Quốc vụ khanh phụ trách Khoan dung của UAE

VTV.vn - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã có buổi tiếp Quốc vụ khanh phụ trách Khoan dung của Các tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất.