TV& VIDEO

quỹ bảo lãnh tín dụng

Cần có cơ chế mới cho quỹ bảo lãnh tín dụng

Cần có cơ chế mới cho quỹ bảo lãnh tín dụng

VTV.vn - Dù đã có 10 năm hoạt động nhưng quỹ bảo lãnh tín dụng DN nhỏ và vừa tại TP.HCM chỉ mới bảo lãnh cho 59 doanh nghiệp vay vốn ngân hàng do hoạt động không hiệu quả.