TV& VIDEO

quy chế kinh tế thị trường

Tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và Liberia còn rất lớn

Tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và Liberia còn rất lớn

VTV.vn - Quan hệ giữa Việt Nam và Liberia hết sức tốt đẹp cũng như tiềm năng hợp tác còn rất lớn.