Quy chế phối hợp

Ban cán sự Đảng Chính phủ và Ban Kinh tế Trung ương ký quy chế phối hợp

Ban cán sự Đảng Chính phủ và Ban Kinh tế Trung ương ký quy chế phối hợp

VTV.vn - Ban cán sự Đảng Chính phủ và Ban Kinh tế Trung ương sẽ tăng cường trao đổi thông tin cũng như phối hợp tổ chức các hội thảo, diễn đàn.