TV& VIDEO

Quy chế phối hợp

Khánh Hòa phát động phong trào quần chúng giám sát khai thác cát, sỏi

Khánh Hòa phát động phong trào quần chúng giám sát khai thác cát, sỏi

VTV.vn - Khánh Hòa vừa ban hành quy chế phối hợp, trao đổi thông tin và phát hiện, xử lý vi phạm trong hoạt động khai thác cát sỏi trên địa bàn tỉnh.