TV& VIDEO

Quỹ đầu tư tăng trưởng Manulife

Nhà đầu tư cá nhân còn e dè với quỹ đầu tư mở

Nhà đầu tư cá nhân còn e dè với quỹ đầu tư mở

Xu thế chuyển đổi và hình thành các loại hình quỹ mở ngày càng tăng về mặt số lượng. Tuy nhiên, các quỹ mở chưa đủ thời gian để chứng minh năng lực và hiệu quả hoạt động của mình.