quy định liên quan

Quy định liên quan đến quản lý khí tài

Quy định liên quan đến quản lý khí tài

VTV.vn - Từ năm 2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 25 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.