TV& VIDEO

quy định vượt đèn vàng

Ban hành những quy định “trên trời”, trách nhiệm của ai?

Ban hành những quy định “trên trời”, trách nhiệm của ai?

VTV.vn - Những văn bản quy phạm pháp luật thiếu tính thực tiễn đang ngày một nhiều. Liệu những người ban hành các quy định "trên trời" này có phải chịu trách nhiệm?