TV& VIDEO

quy hoạch các bến

Hoàn thành quy hoạch bến sông Hàn trong tháng 7/2016

Hoàn thành quy hoạch bến sông Hàn trong tháng 7/2016

VTV.vn - Trong cuộc họp với Sở GTVT và các đơn vị liên quan, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu Sở phải hoàn thành việc quy hoạch bến sông Hàn ngay trong tháng 7/2016.