quy hoạch giao thông vận tải

Hà Nội cần hơn 1,2 triệu tỉ đồng hoàn thiện giao thông thông minh

Hà Nội cần hơn 1,2 triệu tỉ đồng hoàn thiện giao thông thông minh

VTV.vn - Đồ án quy hoạch giao thông vận tải Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 được đánh giá là toàn diện với nhiều giải pháp tổng thể.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive