TV& VIDEO

quy hoạch vùng nuôi

Việc nuôi tôm hùm đã tuân thủ đúng quy hoạch hay chưa?

Việc nuôi tôm hùm đã tuân thủ đúng quy hoạch hay chưa?

VTV.vn - Đằng sau việc tôm hùm chết hàng loạt, một câu chuyện cũ tiếp tục nóng lên, đó là lâu nay việc nuôi tôm hùm có tuân thủ đúng quy hoạch đã đưa ra hay không?