TV& VIDEO

quy mô nhỏ

Thêm 45 triệu USD tài trợ cho ngành chăn nuôi và ATTP

Thêm 45 triệu USD tài trợ cho ngành chăn nuôi và ATTP

VTV.vn - Ngân hàng thế giới (WB) đã phê duyệt khoản tài trợ bổ sung trị giá 45 triệu USD cho dự án chăn nuôi và tăng cường an toàn thực phẩm đang thực hiện tại Việt Nam.