TV& VIDEO

Quỹ Môi trường toàn cầu

Tuổi trẻ chung tay bảo vệ động vật hoang dã

Tuổi trẻ chung tay bảo vệ động vật hoang dã

Nhằm tuyên truyền ý thức bảo vệ động vật hoang dã, bảo tồn đa dạng sinh học tới giới trẻ, Cục Bảo tồn đa dạng sinh học và Trung ương Đoàn TNCSHCM đã tổ chức một chiến dịch Tiếp cận thanh niên trong việc bảo vệ động vật hoang dã với khẩu hiệu Tôi là tình nguyện viên – Tôi bảo vệ động vật hoang dã.