TV& VIDEO

Quỹ phát triển khoa học

Chỉ hơn 50 doanh nghiệp TP.HCM trích lập Quỹ phát triển khoa học

Chỉ hơn 50 doanh nghiệp TP.HCM trích lập Quỹ phát triển khoa học

VTV.vn - Đây là con số quá nhỏ so với 9.000 doanh nghiệp có khả năng trích lập quỹ trên địa bàn thành phố.