TV& VIDEO

quỷ sứ

George Clooney tiếp tục "hút hồn" phái nữ trên Esquire

George Clooney tiếp tục "hút hồn" phái nữ trên Esquire

 Nhìn George Clooney, phụ nữ sẽ nói: "Bạn phải yêu anh ấy!" và đàn ông thì chép miệng: "Quỷ tha ma bắt gã đi!"...