TV& VIDEO

quy tắc ứng xử du lịch

Café Sáng với VTV3: Công bố bộ quy tắc ứng xử dành cho du khách tại TP HCM

Café Sáng với VTV3: Công bố bộ quy tắc ứng xử dành cho du khách tại TP HCM

VTV.vn - Các quy tắc ứng xử dành cho du khách được phát hành nhằm làm tốt đẹp hơn mối quan hệ giữa du khách và điểm đến là TP Hồ Chí Minh.