TV& VIDEO

quỹ tài chính

Trung Quốc đổ xô đầu tư vào châu Âu

Trung Quốc đổ xô đầu tư vào châu Âu

 Sau làn sóng đầu tư ào ạt sang Mỹ vào những năm trước, giờ đây các công ty Trung Quốc lại bắt đầu tìm kiếm những miền đất mới là châu Âu - tâm bão của cuộc khủng hoảng hiện nay.