TV& VIDEO

quỹ thôn

Vụ "sinh ra là phải đóng quỹ thôn" ở Thanh Hóa: Dừng các khoản thu không hợp lý

Vụ "sinh ra là phải đóng quỹ thôn" ở Thanh Hóa: Dừng các khoản thu không hợp lý

VTV.vn - Trước tình trạng loạn thu các loại quỹ ở xã Minh Lộc, đặc biệt có những khoản thu áp dụng đối với cả trẻ sơ sinh, xã đã yêu cầu các thôn dừng các khoản thu không hợp lý.