Quỹ tiền tệ

Đồng Nhân dân tệ sắp vào giỏ tiền tệ quốc tế

Đồng Nhân dân tệ sắp vào giỏ tiền tệ quốc tế

VTV.vn - Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) chuẩn bị về mặt kỹ thuật cho việc đưa đồng Nhân dân tệ vào giỏ SDR.