TV& VIDEO

quy trách nhiệm

TP.HCM đề nghị thành lập cơ quan chuyên lo vệ sinh thực phẩm

TP.HCM đề nghị thành lập cơ quan chuyên lo vệ sinh thực phẩm

VTV.vn - Bộ trưởng Đinh La Thăng đã đề nghị Chính phủ cho phép TP.HCM thành lập một cơ quan chuyên lo về vệ sinh thực phẩm.