TV& VIDEO

quyền biểu quyết

AIIB chấp thuận thêm 7 thành viên mới

AIIB chấp thuận thêm 7 thành viên mới

VTV.vn - Các quốc gia được Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB) do Trung Quốc hậu thuẫn thông qua lần này gồm Bahrain, CH Cyprus, Samoa, Bolivia, Chile, Hy Lạp và Romania.