TV& VIDEO

quyền kinh doanh

VN Pharma Hà Nội bị tước quyền kinh doanh thuốc

VN Pharma Hà Nội bị tước quyền kinh doanh thuốc

Sở Y tế Hà Nội quyết định thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc và giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt phân phối thuốc" GDP của CTCP VN Pharma chi nhánh Hà Nội.