TV& VIDEO

quyền lợi người lao động

Tăng cường ký kết thỏa ước lao động tập thể tại TP.HCM

Tăng cường ký kết thỏa ước lao động tập thể tại TP.HCM

VTV.vn - Liên đoàn Lao động TP.HCM vừa yêu cầu các công đoàn cơ sở tăng cường thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể để bảo đảm quyền lợi của người lao động.