quyền phủ quyết

Bộ Công Thương vẫn giữ quyền phủ quyết sau thoái vốn Sabeco

Bộ Công Thương vẫn giữ quyền phủ quyết sau thoái vốn Sabeco

VTV.vn - Bộ Công Thương khẳng định Sabeco vẫn là doanh nghiệp Việt Nam và Bộ vẫn có quyền phủ quyết một số vấn đề của doanh nghiệp.