TV& VIDEO

Quyền rút vốn đặc biệt

Đồng Nhân dân tệ sẽ chiếm 10,92% tỷ trọng trong SDR

Đồng Nhân dân tệ sẽ chiếm 10,92% tỷ trọng trong SDR

VTV.vn - Có hiệu lực từ ngày 1/10/2016, đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc sẽ được đưa vào giỏ tiền tệ quốc tế và chiếm 10,92% tỷ trọng trong SDR.