quyền tài phán

Hoạt động dầu khí ở Biển Đông hoàn toàn thuộc quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam

Hoạt động dầu khí ở Biển Đông hoàn toàn thuộc quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam

VTV.vn - Hoạt động dầu khí liên quan của Việt Nam diễn ra tại khu vực biển hoàn toàn thuộc quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam.