TV& VIDEO

quyền thu phí

Thu phí 8 năm, nhà đầu tư QL5 mới được giao quản lý, bảo trì

Thu phí 8 năm, nhà đầu tư QL5 mới được giao quản lý, bảo trì

VTV.vn - Nhà đầu tư tiếp nhận quyền thu phí và không có nhiệm vụ quản lý và bảo trì tuyến Quốc lộ 5 từ năm 2008, chỉ đến đầu năm 2016, đơn vị mới chính thức nhận nhiệm vụ này.