TV& VIDEO

quyết nghị

HĐND Hà Nội lấy phiếu tín nhiệm 18 chức danh

HĐND Hà Nội lấy phiếu tín nhiệm 18 chức danh

Sáng 1/7, kỳ họp lần thứ 7, HĐND TP.Hà Nội đã bắt đầu làm việc. Tại kỳ họp này, lần đầu tiên HĐND Thành phố sẽ lấy phiếu tín nhiệm đối với 18 chức danh do HĐND bầu.