TV& VIDEO

quyết vấn đề Biển Đông

G7 nhất trí ra tuyên bố mạnh mẽ về tình hình Biển Đông

G7 nhất trí ra tuyên bố mạnh mẽ về tình hình Biển Đông

VTV.vn - Tại Hội nghị Thượng đỉnh G7, các nhà lãnh đạo đã thảo luận nhiều vấn đề “nóng” như vấn đề Biển Đông, biển Hoa Đông, khủng hoảng tại Ukraine và Syria…