TV& VIDEO

Quỳnh Lâm

Thông điệp lịch sử từ ngôi chùa tháp Phổ Minh - Nam Định

Thông điệp lịch sử từ ngôi chùa tháp Phổ Minh - Nam Định

 Chùa Phổ Minh mở đầu cho kiến trúc Phật giáo thời Trần tọa lạc tại thôn Tức Mạc - xã Lộc Vương ngoại thành Nam Định. Xung quanh ngôi chùa nổi tiếng này còn nhiều bí mật chưa được khám phá.