Quỳnh Lưu

Kiểm tra quy trình tuyển dụng tại Huyện đoàn Quỳnh Lưu

Kiểm tra quy trình tuyển dụng tại Huyện đoàn Quỳnh Lưu

VTV.vn - Nghệ An đã thành lập đoàn kiểm tra, rà soát toàn bộ quy trình tuyển dụng cán bộ đang làm việc tại Huyện đoàn Quỳnh Lưu.