TV& VIDEO

ra đòn

V.League 2014: "Chuyện vui buồn" bên chiếc cáng thương

V.League 2014: "Chuyện vui buồn" bên chiếc cáng thương

Ở V League, chỉ riêng cáng thương đã đủ tạo ra rất nhiều chuyện bi hài.