TV& VIDEO

ra khơi đầu năm

Ngư dân Tiền Giang hối hả chuẩn bị ra khơi đầu năm

Ngư dân Tiền Giang hối hả chuẩn bị ra khơi đầu năm

VTV.vn - 500 tàu, thuyền của ngư dân Tiền Giang đang chuẩn bị lương thực, thực phẩm, ngư cụ sẵn sàng cho ngày mai (13/2) ra khơi đánh bắt đầu năm.