TV& VIDEO

ra lại

HSBC đánh giá tích cực về triển vọng kinh tế vĩ mô Việt Nam

HSBC đánh giá tích cực về triển vọng kinh tế vĩ mô Việt Nam

Sau gần 3 năm giảm sút, tăng trưởng trong lĩnh vực sản xuất của Việt Nam đã lấy lại được động lực vào đầu năm 2014.