TV& VIDEO

ra trái

Năm 2014, xuất khẩu thanh long vào Mỹ tiếp tục khả quan

Năm 2014, xuất khẩu thanh long vào Mỹ tiếp tục khả quan

Theo Cục bảo vệ thực vật, Bộ NN-PTNT, năm 2014, triển vọng xuất khẩu thanh long tươi vào thị trường Mỹ tiếp tục khả quan.