TV& VIDEO

ra vẻ

Người mẹ tần tảo của mái ấm "Hoa mẫu đơn"

Người mẹ tần tảo của mái ấm "Hoa mẫu đơn"

 Chị là Phạm Thị Đơn, Chủ nhiệm Mái ấm Hoa Mẫu Đơn (quận Tân Phú, TP.HCM) - một phụ nữ hơn nửa cuộc đời dồn hết tâm huyết, trí lực, của cải chăm lo cho trẻ cơ nhỡ...