TV& VIDEO

rác thải y tế nguy hại

“Không có rác thải y tế thẩm lậu ra môi trường từ bệnh viện Bạch Mai”

“Không có rác thải y tế thẩm lậu ra môi trường từ bệnh viện Bạch Mai”

VTV.vn - Theo ông Nguyễn Ngọc Hiển, Phó Giám đốc bệnh viện Bạch Mai, cho đến nay không có rác thải y tế nguy hại thẩm lậu ra môi trường từ bệnh viện này.