TV& VIDEO

rào cản kinh doanh

Muốn hội nhập, cần “quét” sạch giấy phép con

Muốn hội nhập, cần “quét” sạch giấy phép con

VTV.vn - Để Việt Nam cất cánh trên con đường hội nhập, việc “quét” sạch những giấy phép con gây rắc rối cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp được xem là ưu tiên hàng đầu.