TV& VIDEO

rất hiếm

Sương mù phủ kín Côn Đảo

Sương mù phủ kín Côn Đảo

 Trong 2 ngày vừa qua, người dân Côn Đảo đã chứng kiến hiện tượng tự nhiên khá lạ đó là sương mù phủ kín tất cả hòn đảo khiến tầm nhìn bị hạn chế.