TV& VIDEO

rau thủy canh

Lâm Đồng phát triển hướng đi mới - trồng rau thủy canh

Lâm Đồng phát triển hướng đi mới - trồng rau thủy canh

VTV.vn - Giờ đây phương thức trồng rau thủy canh trên giá thể được người dân mạnh dạn đầu tư, mở ra hướng đi mới trong chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp Lâm Đồng.