remix

Dịch vụ stream nhạc mới của YouTube chuẩn bị ra mắt

Dịch vụ stream nhạc mới của YouTube chuẩn bị ra mắt

VTV.vn - Theo Bloomberg, dịch vụ stream nhạc mới của YouTube sẽ được ra mắt vào tháng 3/2018.