TV& VIDEO

rẻo cao

Nhọc nhằn “gieo chữ” nơi rẻo cao biên giới Nghệ An

Nhọc nhằn “gieo chữ” nơi rẻo cao biên giới Nghệ An

VTV.vn - Vượt qua hàng kilomet đường rừng, nhiều năm nay, các thầy giáo của một trường nằm trên rẻo cao biên giới Nghệ An vẫn cần mẫn “gieo chữ” đến với các em học sinh.