TV& VIDEO

reo hò

Những bữa tiệc "thâu đêm suốt sáng" hậu carnival Brazil

Những bữa tiệc "thâu đêm suốt sáng" hậu carnival Brazil

Dù mùa lễ hội tại Rio de Janeiro đã chính thức khép lại nhưng tại thủ đô của Brazil vẫn tiếp tục những bữa tiệc “thâu đêm suốt sáng” trên đường phố.