TV& VIDEO

rêu đá

Thủy chung rêu đá rừng sâu

Thủy chung rêu đá rừng sâu

Rêu đá nướng, rêu đá xào, rêu rán… (người đồng bào gọi là quẹ) là đặc sản của người dân tộc vùng Tây Bắc.