RIAV

Nhiều rào cản trong thu phí tải nhạc

Nhiều rào cản trong thu phí tải nhạc

 1/1/2013 là thời điểm chính thức triển khai thu phí tải nhạc 1000 đồng/lần, chỉ 3 tháng sau đó, MV lặng lẽ chấm dứt hợp đồng với Hiệp hội Ghi âm vì rất nhiều thách thức phát sinh và những rào cản thực tế.