TV& VIDEO

Richard Linklater

Boyhood - "đứa con" 12 năm của đạo diễn Richard Linklater

Boyhood - "đứa con" 12 năm của đạo diễn Richard Linklater

Kể về quá trình trưởng thành của cậu bé Mason từ khi học lớp 1 cho tới lúc rời trung học, "Boyhood" đã trở thành một tác phẩm điện ảnh độc đáo khi được "nhào nặn" suốt 12 năm.