TV& VIDEO

rình rập

Khao khát thoát nghèo của trẻ em đường phố Ấn Độ

Khao khát thoát nghèo của trẻ em đường phố Ấn Độ

Phải làm việc quần quật kiếm sống, không được gia đình bảo vệ và luôn bị lạm dụng là những lý do khiến trẻ em đường phố Ấn Độ khao khát được thoát nghèo.