TV& VIDEO

rò rỉ email

Rò rỉ 19.000 email, Đảng Cộng hòa "mượn cớ" chỉ trích đảng Dân chủ

Rò rỉ 19.000 email, Đảng Cộng hòa "mượn cớ" chỉ trích đảng Dân chủ

VTV.vn - Sau vụ rò rỉ email, đảng Cộng hòa ngay lập tức tận dụng cơ hội chỉ trích đảng Dân chủ và có thêm cớ để kêu gọi khối cử tri ủng hộ ông Sanders quay sang ủng hộ ông Trump.