TV& VIDEO

rổ tiền tệ quốc tế

Nhật Bản ủng hộ đưa đồng Nhân dân tệ vào rổ tiền tệ quốc tế

Nhật Bản ủng hộ đưa đồng Nhân dân tệ vào rổ tiền tệ quốc tế

VTV.vn - Việc đưa đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc vào rổ tiền tệ quốc tế hiện tại sẽ không phải là một điều đáng lo ngại.