Robert Strange McNamara

"Tướng Giáp rõ ràng là một nhân vật kiệt xuất”

"Tướng Giáp rõ ràng là một nhân vật kiệt xuất”

 “Tôi cho rằng, Tướng Giáp là một nhân vật mấu chốt tạo nên sự thay đổi đối với những gì đã xảy ra tại nước Mỹ. Đối với Đông Á và Việt Nam, Tướng Giáp rõ ràng là một nhân vật kiệt xuất” - Tiến sĩ, Nhà sử học Mỹ John Prados nói.